🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
ion  (ION)
ION (ION)
$0,01906533 6.2%
0,00000296 BTC 3.1%
815 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$670.467
KL giao dịch trong 24 giờ
$302,93
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01795787 / $0,01949730
Cung lưu thông
35.166.806 / 32.850.824
ION
USD

ION (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-31 0,481847 Kč N/A
2020-03-30 0,337298 Kč 0,481847 Kč
2020-03-29 0,475138 Kč 0,337298 Kč
2020-03-28 0,446751 Kč 0,475138 Kč
2020-03-27 0,509084 Kč 0,446751 Kč
2020-03-26 0,515729 Kč 0,509084 Kč
2020-03-25 0,497660 Kč 0,515729 Kč
2020-03-24 0,504191 Kč 0,497660 Kč
2020-03-23 0,478915 Kč 0,504191 Kč
2020-03-22 0,461315 Kč 0,478915 Kč
2020-03-21 0,546017 Kč 0,461315 Kč
2020-03-20 0,571281 Kč 0,546017 Kč
2020-03-19 0,477296 Kč 0,571281 Kč
2020-03-18 0,504292 Kč 0,477296 Kč
2020-03-17 0,451440 Kč 0,504292 Kč
2020-03-16 0,300566 Kč 0,451440 Kč
2020-03-15 0,416652 Kč 0,300566 Kč
2020-03-14 0,473825 Kč 0,416652 Kč
2020-03-13 0,405334 Kč 0,473825 Kč
2020-03-12 1,49 Kč 0,405334 Kč
2020-03-11 1,54 Kč 1,49 Kč
2020-03-10 0,844986 Kč 1,54 Kč
2020-03-09 0,632552 Kč 0,844986 Kč
2020-03-08 0,707634 Kč 0,632552 Kč
2020-03-07 0,679515 Kč 0,707634 Kč
2020-03-06 0,796874 Kč 0,679515 Kč
2020-03-05 0,648278 Kč 0,796874 Kč
2020-03-04 0,628622 Kč 0,648278 Kč
2020-03-03 0,695275 Kč 0,628622 Kč
2020-03-02 0,673134 Kč 0,695275 Kč
2020-03-01 0,645559 Kč 0,673134 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android