Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
ion  (ION)
ION (ION)
$0,02897286 -2.6%
0,00000307 BTC -1.3%
829 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.037.211
KL giao dịch trong 24 giờ
$9,48
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01362167 / $0,03008745
Cung lưu thông
35.799.410 / 32.850.824
ION
USD

ION PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-30 1,41 ₱ N/A
2020-05-29 1,44 ₱ 1,41 ₱
2020-05-28 1,45 ₱ 1,44 ₱
2020-05-27 0,800385 ₱ 1,45 ₱
2020-05-26 1,26 ₱ 0,800385 ₱
2020-05-25 0,791173 ₱ 1,26 ₱
2020-05-24 1,31 ₱ 0,791173 ₱
2020-05-23 1,38 ₱ 1,31 ₱
2020-05-22 1,37 ₱ 1,38 ₱
2020-05-21 1,46 ₱ 1,37 ₱
2020-05-20 1,46 ₱ 1,46 ₱
2020-05-19 0,965036 ₱ 1,46 ₱
2020-05-18 1,36 ₱ 0,965036 ₱
2020-05-17 1,33 ₱ 1,36 ₱
2020-05-16 1,38 ₱ 1,33 ₱
2020-05-15 1,33 ₱ 1,38 ₱
2020-05-14 1,43 ₱ 1,33 ₱
2020-05-13 1,31 ₱ 1,43 ₱
2020-05-12 1,22 ₱ 1,31 ₱
2020-05-11 1,29 ₱ 1,22 ₱
2020-05-10 1,32 ₱ 1,29 ₱
2020-05-09 1,52 ₱ 1,32 ₱
2020-05-08 1,57 ₱ 1,52 ₱
2020-05-07 1,58 ₱ 1,57 ₱
2020-05-06 1,47 ₱ 1,58 ₱
2020-05-05 1,27 ₱ 1,47 ₱
2020-05-04 1,37 ₱ 1,27 ₱
2020-05-03 1,33 ₱ 1,37 ₱
2020-05-02 1,35 ₱ 1,33 ₱
2020-05-01 1,31 ₱ 1,35 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android