🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
iost  (IOST)
IOST (IOST)
EOS0,00137476 3.0%
0,00000047 BTC 1.6%
1.821 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
EOS16.521.743,55485115
KL giao dịch trong 24 giờ
EOS14.782.760,10885952
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
EOS0,00130696 / EOS0,00139270
Cung lưu thông
12.013.965.609 / 21.000.000.000
IOST
EOS

IOST - EOS Biểu đồ (IOST/EOS)

Tỷ lệ chuyển đổi từ IOST sang EOS cho ngày hôm nay là EOS0,00137476. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là EOS14.782.760,10885952

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.4%
3.0%
-6.2%
25.0%
-40.9%
-68.9%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android