Tiền ảo: 4643
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.255.885.936 $ 0,53%
Lưu lượng 24 giờ: 57.572.368.548 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,8%
XRP 6,77%
iost  (IOST)
IOST (IOST)
$0,01268131 3,5%
0,00005037 ETH 3,6%
972 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$172.204.502
KL giao dịch trong 24 giờ
$41.831.265
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01191367 / $0,01295854
Nguồn cung khả dụng
13.548.945.000 / 21.000.000.000
IOST
USD

IOST (Tin tức)