👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
iota  (MIOTA)
IOTA (MIOTA)
$0,233433 -8.4%
0,00002543 BTC -4.9%
15.136 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$647.828.573
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.527.270
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,229913 / $0,259219
Cung lưu thông
2.779.530.283 / 2.779.530.283
MIOTA
USD

IOTA (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 0,97609158 XRP N/A
2020-02-25 0,96383929 XRP 0,97609158 XRP
2020-02-24 0,98380415 XRP 0,96383929 XRP
2020-02-23 0,98398755 XRP 0,98380415 XRP
2020-02-22 0,97236932 XRP 0,98398755 XRP
2020-02-21 0,97226435 XRP 0,97236932 XRP
2020-02-20 0,94670843 XRP 0,97226435 XRP
2020-02-19 0,98787840 XRP 0,94670843 XRP
2020-02-18 0,98154678 XRP 0,98787840 XRP
2020-02-17 0,93581434 XRP 0,98154678 XRP
2020-02-16 0,93815527 XRP 0,93581434 XRP
2020-02-15 0,97066181 XRP 0,93815527 XRP
2020-02-14 0,99448459 XRP 0,97066181 XRP
2020-02-13 1,112251 XRP 0,99448459 XRP
2020-02-12 1,179977 XRP 1,112251 XRP
2020-02-11 1,155039 XRP 1,179977 XRP
2020-02-10 1,129425 XRP 1,155039 XRP
2020-02-09 1,104320 XRP 1,129425 XRP
2020-02-08 1,147947 XRP 1,104320 XRP
2020-02-07 1,168826 XRP 1,147947 XRP
2020-02-06 1,175590 XRP 1,168826 XRP
2020-02-05 1,247767 XRP 1,175590 XRP
2020-02-04 1,307904 XRP 1,247767 XRP
2020-02-03 1,238023 XRP 1,307904 XRP
2020-02-02 1,262909 XRP 1,238023 XRP
2020-02-01 1,230462 XRP 1,262909 XRP
2020-01-31 1,204984 XRP 1,230462 XRP
2020-01-30 1,283388 XRP 1,204984 XRP
2020-01-29 1,200261 XRP 1,283388 XRP
2020-01-28 1,086950 XRP 1,200261 XRP
2020-01-27 1,065646 XRP 1,086950 XRP
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android