Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 233.090.232.691 $ -1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 54.079.786.768 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,41%
XRP 4,87%
iotex  (IOTX)
IoTeX (IOTX)
$0,00490988 2,2%
0,00002715 ETH 3,9%
412 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
$21.049.566
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.798.549
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00456142 / $0,00506039
Cung lưu thông
4.330.000.000 / 10.000.000.000
IOTX
USD

IoTeX (Nhà phát triển)

318
Sao
33
Người xem
145
Bản cập nhật
33
Người đóng góp
1055
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề