Tiền ảo: 5246
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.307.794.890 $ -3,8%
Lưu lượng 24 giờ: 60.944.878.317 $
Ưu thế:
BTC 65,2%
ETH 8,27%
XRP 4,88%
iotex  (IOTX)
IoTeX (IOTX)
$0,00731528 -6,2%
0,00003300 ETH -1,6%
320 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.575.364
KL giao dịch trong 24 giờ
$718.589
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00718912 / $0,00780977
Nguồn cung khả dụng
3.500.040.005 / 10.000.000.000
IOTX
USD

Sàn giao dịch IoTeX

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000007 BTC
1.43% 8.646 $ 6.902 $
15.838 $
2159715,864 IOTX
2,21% Gần đây
2
0 $
0,0000007 BTC
1.43% 1.533 $ 665 $
27.289 $
3714269,050 IOTX
3,79% Gần đây
3
0 $
0,0000332 ETH
0.3% 454 $ 672 $
1.284 $
176418,891 IOTX
0,18% Gần đây
4
0 $
0,007261 USDT
0.7% 51 $ 1.378 $
5.425 $
746509,324 IOTX
0,75% Gần đây
5
0 $
0,00003301 ETH
0.24% 208 $ 181 $
1.245 $
170429,894 IOTX
0,17% Gần đây
6
0 $
0,0000007 BTC
1.43% 58.018 $ 24.313 $
203.729 $
27778038,343 IOTX
28,38% Gần đây
7
MXC MXC
0 $
0,00003288 ETH
0.97% 1.399 $ 3.251 $
229.688 $
31610608,830 IOTX
32,00% Gần đây
8
0 $
0,0000007 BTC
1.43% 8.702 $ 6.911 $
15.834 $
2159715,864 IOTX
2,21% Gần đây
9
0 $
0,00003294 ETH
0.36% 2.218 $ 1.291 $
24.462 $
3358827,509 IOTX
3,40% Gần đây
10
0 $
0,0000006955 BTC
1.43% 319 $ 122 $
8.507 $
1166328,060 IOTX
1,18% Gần đây
11
0 $
0,00003317 ETH
1.65% 415 $ 137 $
6.069 $
826446,457 IOTX
0,84% Gần đây
12
0 $
0,0000330779 ETH
2.11% 74 $ 127 $
11.039 $
1506743,170 IOTX
1,54% Gần đây
13
0 $
0,007413 USDT
2.29% 185 $ 116 $
1.054 $
141683,000 IOTX
0,15% Gần đây
14
0 $
0,00003348 ETH
2.91% 218 $ 139 $
424 $
57228,000 IOTX
0,06% Gần đây
15
0 $
0,00000069 BTC
8.33% 0 $ 0 $
438 $
60501,000 IOTX
0,06% Gần đây
16
0 $
0,00003294 ETH
26.51% 0 $ 0 $
2.439 $
334513,000 IOTX
0,34% Gần đây -
17
0 $
0,00003302 ETH
2.18% - -
22.632 $
3101443,000 IOTX
3,15% Gần đây -
18
0 $
0,00000069 BTC
7.59% - -
6.621 $
916159,000 IOTX
0,92% Gần đây -
19
0 $
0,00003317 ETH
- - -
69.158 $
9421192,100 IOTX
9,64% Gần đây -
20
0 $
0,0000007 BTC
- - -
64.707 $
8826020,100 IOTX
9,02% Gần đây -
21
0 $
0,0000305261758328 ETH
15.88% 0 $ 1.121 $
0 $
0,000 IOTX
0,00% khoảng 1 giờ trước -
22
0 $
0,00000439 BTC
4.52% - -
109.775 $
2401083,583 IOTX
15,38% khoảng 2 giờ trước -
23
0 $
8,9 KRW
0.11% 358 $ 231 $
495 $
65365,518 IOTX
khoảng 6 giờ trước
24
0 $
0,0000006 BTC
- - -
24.413 $
3890299,000 IOTX
khoảng 4 giờ trước -
25
0 $
0,0073 USDT
- - -
1.445 $
197609,000 IOTX
khoảng 4 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale