🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
iq.cash  (IQ)
IQ.cash (IQ)
XRP0,14786250 5.8%
0,00000387 BTC 0.9%
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XRP2.639.561,84117805
KL giao dịch trong 24 giờ
XRP124.679,98774330
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XRP0,14262863 / XRP0,14873414
Cung lưu thông
17.746.845 / 56.900.000
IQ
XRP

IQ.cash - XRP Biểu đồ (IQ/XRP)

Tỷ lệ chuyển đổi từ IQ.cash sang XRP cho ngày hôm nay là XRP0,14786250. Nó có nguồn cung lưu hành là 20 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XRP124.679,98774330

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.5%
5.8%
42.5%
121.2%
106.1%
462.1%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android