🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
ito utility token  (IUT)
ITO Utility Token (IUT)
$0,00556693 5.9%
0,00000030 BTC 6.5%
0,00000909 ETH 2.2%
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$516.528
KL giao dịch trong 24 giờ
$601,74
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00523034 / $0,00560456
Cung lưu thông
92.785.123 / 92.785.123
IUT
USD

ITO Utility Token PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-24 1.946.163 zł 2.403,54 zł 0,02076617 zł N/A
2020-11-23 1.550.732 zł 75,07 zł 0,01737638 zł 0,02076617 zł
2020-11-22 1.501.645 zł 785,86 zł 0,01618412 zł 0,01737638 zł
2020-11-21 2.022.250 zł 681,06 zł 0,02177650 zł 0,01618412 zł
2020-11-20 1.653.548 zł 1.269,79 zł 0,01782126 zł 0,02177650 zł
2020-11-19 1.493.671 zł 1.354,81 zł 0,01604681 zł 0,01782126 zł
2020-11-18 1.435.473 zł 53,02 zł 0,01579668 zł 0,01604681 zł
2020-11-17 1.338.256 zł 369,68 zł 0,01037452 zł 0,01579668 zł
2020-11-16 1.124.473 zł 402,72 zł 0,00889239 zł 0,01037452 zł
2020-11-15 890.512 zł 32,87 zł 0,00798872 zł 0,00889239 zł
2020-11-14 1.315.313 zł 259,32 zł 0,01227531 zł 0,00798872 zł
2020-11-13 1.072.546 zł 618,03 zł 0,01277997 zł 0,01227531 zł
2020-11-12 707.570 zł 140,47 zł 0,00655937 zł 0,01277997 zł
2020-11-11 645.102 zł 10,12 zł 0,00698283 zł 0,00655937 zł
2020-11-10 650.479 zł 53,93 zł 0,00695265 zł 0,00698283 zł
2020-11-09 740.815 zł 328,63 zł 0,00819296 zł 0,00695265 zł
2020-11-08 851.933 zł 2.226,38 zł 0,00897440 zł 0,00819296 zł
2020-11-07 917.742 zł 1.624,42 zł 0,00892835 zł 0,00897440 zł
2020-11-06 975.522 zł 1.224,12 zł 0,01056101 zł 0,00892835 zł
2020-11-05 945.344 zł 640,04 zł 0,01015043 zł 0,01056101 zł
2020-11-04 1.043.896 zł 1.740,97 zł 0,01125069 zł 0,01015043 zł
2020-11-03 1.549.882 zł 1.464,23 zł 0,01661838 zł 0,01125069 zł
2020-11-02 1.898.508 zł 7.171,55 zł 0,02121540 zł 0,01661838 zł
2020-11-01 1.522.125 zł 5.075,53 zł 0,01615454 zł 0,02121540 zł
2020-10-31 1.668.298 zł 7.895,73 zł 0,01805446 zł 0,01615454 zł
2020-10-30 2.456.033 zł 26.729 zł 0,02068095 zł 0,01805446 zł
2020-10-29 1.014.419 zł 6.650,46 zł 0,01092287 zł 0,02068095 zł
2020-10-28 636.310 zł 112,23 zł 0,00694873 zł 0,01092287 zł
2020-10-27 702.187 zł 37,82 zł 0,00759209 zł 0,00694873 zł
2020-10-26 649.356 zł 43,74 zł 0,00702773 zł 0,00759209 zł
2020-10-25 656.121 zł 18,68 zł 0,00705220 zł 0,00702773 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android