Rank #
170 người thích điều này
jex token  (JEX)
Jex Token (JEX)
170 người thích điều này
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Jex Token USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android