Tiền ảo: 5215
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.110.184.147 $ 9,9%
Lưu lượng 24 giờ: 80.923.372.537 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,34%
XRP 4,78%
joytoken  (JOY)
JoyToken (JOY)
$0,00005630 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-06-18 08:36:33 UTC (khoảng 1 tháng trước)
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
? / 699.998.573
JOY
USD

Sàn giao dịch JoyToken

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A