🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,596294 8.4%
0,03909282 BNB
602 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$11.591.431
KL giao dịch trong 24 giờ
$18.312.288
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,528501 / $0,612239
Cung lưu thông
19.310.429 / ∞
KAVA
USD

Kava BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-06 0,03946466 BNB N/A
2020-04-05 0,03735763 BNB 0,03946466 BNB
2020-04-04 0,03834178 BNB 0,03735763 BNB
2020-04-03 0,03880682 BNB 0,03834178 BNB
2020-04-02 0,03864246 BNB 0,03880682 BNB
2020-04-01 0,03873782 BNB 0,03864246 BNB
2020-03-31 0,03840960 BNB 0,03873782 BNB
2020-03-30 0,03765245 BNB 0,03840960 BNB
2020-03-29 0,03718478 BNB 0,03765245 BNB
2020-03-28 0,03744443 BNB 0,03718478 BNB
2020-03-27 0,03833775 BNB 0,03744443 BNB
2020-03-26 0,04136128 BNB 0,03833775 BNB
2020-03-25 0,03569443 BNB 0,04136128 BNB
2020-03-24 0,03621483 BNB 0,03569443 BNB
2020-03-23 0,03471693 BNB 0,03621483 BNB
2020-03-22 0,03512006 BNB 0,03471693 BNB
2020-03-21 0,03547125 BNB 0,03512006 BNB
2020-03-20 0,03466402 BNB 0,03547125 BNB
2020-03-19 0,03795972 BNB 0,03466402 BNB
2020-03-18 0,03754439 BNB 0,03795972 BNB
2020-03-17 0,03678469 BNB 0,03754439 BNB
2020-03-16 0,03983688 BNB 0,03678469 BNB
2020-03-15 0,03967215 BNB 0,03983688 BNB
2020-03-14 0,04101888 BNB 0,03967215 BNB
2020-03-13 0,04218606 BNB 0,04101888 BNB
2020-03-12 0,05306565 BNB 0,04218606 BNB
2020-03-11 0,05307086 BNB 0,05306565 BNB
2020-03-10 0,04989425 BNB 0,05307086 BNB
2020-03-09 0,04732229 BNB 0,04989425 BNB
2020-03-08 0,04270171 BNB 0,04732229 BNB
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android