kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,24 1.4%
0,07816975 BNB
1.670 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$34.219.467
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.249.600
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,20 / $1,26
Cung lưu thông
404 / ∞
KAVA
USD

Kava BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 0,05395816 BNB N/A
2020-05-28 0,05101293 BNB 0,05395816 BNB
2020-05-27 0,04896696 BNB 0,05101293 BNB
2020-05-26 0,05298011 BNB 0,04896696 BNB
2020-05-25 0,03863129 BNB 0,05298011 BNB
2020-05-24 0,04161706 BNB 0,03863129 BNB
2020-05-23 0,04135806 BNB 0,04161706 BNB
2020-05-22 0,04327630 BNB 0,04135806 BNB
2020-05-21 0,03641637 BNB 0,04327630 BNB
2020-05-20 0,03550328 BNB 0,03641637 BNB
2020-05-19 0,03423804 BNB 0,03550328 BNB
2020-05-18 0,03363100 BNB 0,03423804 BNB
2020-05-17 0,03460535 BNB 0,03363100 BNB
2020-05-16 0,03314414 BNB 0,03460535 BNB
2020-05-15 0,03189910 BNB 0,03314414 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android