Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,938438 3.5%
0,05530306 BNB
831 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.702.457
KL giao dịch trong 24 giờ
$11.467.512
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,899257 / $0,998456
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava BRL (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-28 4,95 R$ N/A
2020-05-27 4,25 R$ 4,95 R$
2020-05-26 4,67 R$ 4,25 R$
2020-05-25 3,43 R$ 4,67 R$
2020-05-24 3,79 R$ 3,43 R$
2020-05-23 3,76 R$ 3,79 R$
2020-05-22 3,85 R$ 3,76 R$
2020-05-21 3,51 R$ 3,85 R$
2020-05-20 3,52 R$ 3,51 R$
2020-05-19 3,24 R$ 3,52 R$
2020-05-18 3,03 R$ 3,24 R$
2020-05-17 3,25 R$ 3,03 R$
2020-05-16 3,04 R$ 3,25 R$
2020-05-15 3,02 R$ 3,04 R$
2020-05-14 2,88 R$ 3,02 R$
2020-05-13 2,77 R$ 2,88 R$
2020-05-12 2,57 R$ 2,77 R$
2020-05-11 2,68 R$ 2,57 R$
2020-05-10 2,77 R$ 2,68 R$
2020-05-09 3,01 R$ 2,77 R$
2020-05-08 2,92 R$ 3,01 R$
2020-05-07 2,97 R$ 2,92 R$
2020-05-06 3,03 R$ 2,97 R$
2020-05-05 3,09 R$ 3,03 R$
2020-05-04 3,14 R$ 3,09 R$
2020-05-03 3,29 R$ 3,14 R$
2020-05-02 3,25 R$ 3,29 R$
2020-05-01 3,19 R$ 3,25 R$
2020-04-30 3,31 R$ 3,19 R$
2020-04-29 3,32 R$ 3,31 R$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android