kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,08 15.9%
0,06151919 BNB
877 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$29.221.767
KL giao dịch trong 24 giờ
$18.832.073
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,927464 / $1,15
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava CNY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-03 6,78 ¥ N/A
2020-06-02 6,43 ¥ 6,78 ¥
2020-06-01 6,25 ¥ 6,43 ¥
2020-05-31 5,98 ¥ 6,25 ¥
2020-05-30 6,60 ¥ 5,98 ¥
2020-05-29 6,56 ¥ 6,60 ¥
2020-05-28 6,54 ¥ 6,56 ¥
2020-05-27 5,67 ¥ 6,54 ¥
2020-05-26 6,12 ¥ 5,67 ¥
2020-05-25 4,42 ¥ 6,12 ¥
2020-05-24 4,89 ¥ 4,42 ¥
2020-05-23 4,85 ¥ 4,89 ¥
2020-05-22 4,93 ¥ 4,85 ¥
2020-05-21 4,38 ¥ 4,93 ¥
2020-05-20 4,34 ¥ 4,38 ¥
2020-05-19 4,02 ¥ 4,34 ¥
2020-05-18 3,92 ¥ 4,02 ¥
2020-05-17 3,94 ¥ 3,92 ¥
2020-05-16 3,68 ¥ 3,94 ¥
2020-05-15 3,69 ¥ 3,68 ¥
2020-05-14 3,47 ¥ 3,69 ¥
2020-05-13 3,33 ¥ 3,47 ¥
2020-05-12 3,14 ¥ 3,33 ¥
2020-05-11 3,31 ¥ 3,14 ¥
2020-05-10 3,42 ¥ 3,31 ¥
2020-05-09 3,72 ¥ 3,42 ¥
2020-05-08 3,55 ¥ 3,72 ¥
2020-05-07 3,70 ¥ 3,55 ¥
2020-05-06 3,83 ¥ 3,70 ¥
2020-05-05 3,94 ¥ 3,83 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android