kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,884427 4.0%
0,04964652 BNB
855 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.950.875
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.425.221
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,850238 / $0,913898
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-31 20,30 Kč N/A
2020-05-30 22,42 Kč 20,30 Kč
2020-05-29 22,28 Kč 22,42 Kč
2020-05-28 22,31 Kč 22,28 Kč
2020-05-27 19,58 Kč 22,31 Kč
2020-05-26 21,41 Kč 19,58 Kč
2020-05-25 15,52 Kč 21,41 Kč
2020-05-24 17,16 Kč 15,52 Kč
2020-05-23 17,04 Kč 17,16 Kč
2020-05-22 17,18 Kč 17,04 Kč
2020-05-21 15,37 Kč 17,18 Kč
2020-05-20 15,37 Kč 15,37 Kč
2020-05-19 14,30 Kč 15,37 Kč
2020-05-18 14,11 Kč 14,30 Kč
2020-05-17 14,22 Kč 14,11 Kč
2020-05-16 13,28 Kč 14,22 Kč
2020-05-15 13,30 Kč 13,28 Kč
2020-05-14 12,43 Kč 13,30 Kč
2020-05-13 11,90 Kč 12,43 Kč
2020-05-12 11,24 Kč 11,90 Kč
2020-05-11 11,75 Kč 11,24 Kč
2020-05-10 12,15 Kč 11,75 Kč
2020-05-09 13,20 Kč 12,15 Kč
2020-05-08 12,60 Kč 13,20 Kč
2020-05-07 13,07 Kč 12,60 Kč
2020-05-06 13,54 Kč 13,07 Kč
2020-05-05 13,86 Kč 13,54 Kč
2020-05-04 14,26 Kč 13,86 Kč
2020-05-03 14,88 Kč 14,26 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android