kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,34 -2.0%
0,07953053 BNB
1.718 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.346.675
KL giao dịch trong 24 giờ
$11.411.711
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,32 / $1,39
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 21,17 Kč N/A
2020-06-01 20,36 Kč 21,17 Kč
2020-05-31 22,32 Kč 20,36 Kč
2020-05-30 22,07 Kč 22,32 Kč
2020-05-29 22,44 Kč 22,07 Kč
2020-05-28 20,72 Kč 22,44 Kč
2020-05-27 19,59 Kč 20,72 Kč
2020-05-26 21,62 Kč 19,59 Kč
2020-05-25 15,52 Kč 21,62 Kč
2020-05-24 17,16 Kč 15,52 Kč
2020-05-23 17,04 Kč 17,16 Kč
2020-05-22 17,18 Kč 17,04 Kč
2020-05-21 15,37 Kč 17,18 Kč
2020-05-20 15,37 Kč 15,37 Kč
2020-05-19 14,30 Kč 15,37 Kč
2020-05-18 14,11 Kč 14,30 Kč
2020-05-17 14,22 Kč 14,11 Kč
2020-05-16 13,28 Kč 14,22 Kč
2020-05-15 13,30 Kč 13,28 Kč
2020-05-14 12,43 Kč 13,30 Kč
2020-05-13 11,90 Kč 12,43 Kč
2020-05-12 11,24 Kč 11,90 Kč
2020-05-11 11,75 Kč 11,24 Kč
2020-05-10 12,15 Kč 11,75 Kč
2020-05-09 13,20 Kč 12,15 Kč
2020-05-08 12,60 Kč 13,20 Kč
2020-05-07 13,07 Kč 12,60 Kč
2020-05-06 13,54 Kč 13,07 Kč
2020-05-05 13,86 Kč 13,54 Kč
2020-05-04 14,26 Kč 13,86 Kč
2020-05-03 14,88 Kč 14,26 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android