kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,11 20.9%
0,06301654 BNB
873 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$30.083.053
KL giao dịch trong 24 giờ
$19.291.859
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,913610 / $1,15
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-03 7,38 HK$ N/A
2020-06-02 7,02 HK$ 7,38 HK$
2020-06-01 6,80 HK$ 7,02 HK$
2020-05-31 6,50 HK$ 6,80 HK$
2020-05-30 7,17 HK$ 6,50 HK$
2020-05-29 7,13 HK$ 7,17 HK$
2020-05-28 7,10 HK$ 7,13 HK$
2020-05-27 6,16 HK$ 7,10 HK$
2020-05-26 6,65 HK$ 6,16 HK$
2020-05-25 4,80 HK$ 6,65 HK$
2020-05-24 5,32 HK$ 4,80 HK$
2020-05-23 5,28 HK$ 5,32 HK$
2020-05-22 5,37 HK$ 5,28 HK$
2020-05-21 4,78 HK$ 5,37 HK$
2020-05-20 4,74 HK$ 4,78 HK$
2020-05-19 4,38 HK$ 4,74 HK$
2020-05-18 4,28 HK$ 4,38 HK$
2020-05-17 4,30 HK$ 4,28 HK$
2020-05-16 4,02 HK$ 4,30 HK$
2020-05-15 4,03 HK$ 4,02 HK$
2020-05-14 3,80 HK$ 4,03 HK$
2020-05-13 3,65 HK$ 3,80 HK$
2020-05-12 3,43 HK$ 3,65 HK$
2020-05-11 3,62 HK$ 3,43 HK$
2020-05-10 3,76 HK$ 3,62 HK$
2020-05-09 4,08 HK$ 3,76 HK$
2020-05-08 3,88 HK$ 4,08 HK$
2020-05-07 4,03 HK$ 3,88 HK$
2020-05-06 4,21 HK$ 4,03 HK$
2020-05-05 4,33 HK$ 4,21 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android