kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,924949 3.5%
0,05311507 BNB
860 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.149.518
KL giao dịch trong 24 giờ
$14.514.564
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,836820 / $0,968827
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava ILS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 3,15 ₪ N/A
2020-06-01 3,07 ₪ 3,15 ₪
2020-05-31 2,93 ₪ 3,07 ₪
2020-05-30 3,24 ₪ 2,93 ₪
2020-05-29 3,22 ₪ 3,24 ₪
2020-05-28 3,22 ₪ 3,22 ₪
2020-05-27 2,79 ₪ 3,22 ₪
2020-05-26 3,02 ₪ 2,79 ₪
2020-05-25 2,19 ₪ 3,02 ₪
2020-05-24 2,42 ₪ 2,19 ₪
2020-05-23 2,40 ₪ 2,42 ₪
2020-05-22 2,44 ₪ 2,40 ₪
2020-05-21 2,16 ₪ 2,44 ₪
2020-05-20 2,15 ₪ 2,16 ₪
2020-05-19 2,00 ₪ 2,15 ₪
2020-05-18 1,95 ₪ 2,00 ₪
2020-05-17 1,96 ₪ 1,95 ₪
2020-05-16 1,83 ₪ 1,96 ₪
2020-05-15 1,85 ₪ 1,83 ₪
2020-05-14 1,73 ₪ 1,85 ₪
2020-05-13 1,65 ₪ 1,73 ₪
2020-05-12 1,55 ₪ 1,65 ₪
2020-05-11 1,64 ₪ 1,55 ₪
2020-05-10 1,70 ₪ 1,64 ₪
2020-05-09 1,84 ₪ 1,70 ₪
2020-05-08 1,76 ₪ 1,84 ₪
2020-05-07 1,83 ₪ 1,76 ₪
2020-05-06 1,91 ₪ 1,83 ₪
2020-05-05 1,97 ₪ 1,91 ₪
2020-05-04 2,01 ₪ 1,97 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android