kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,11 17.4%
0,06317623 BNB
879 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$30.090.626
KL giao dịch trong 24 giờ
$18.450.870
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,942121 / $1,15
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-03 71,75 ₹ N/A
2020-06-02 68,00 ₹ 71,75 ₹
2020-06-01 66,25 ₹ 68,00 ₹
2020-05-31 63,29 ₹ 66,25 ₹
2020-05-30 69,86 ₹ 63,29 ₹
2020-05-29 69,43 ₹ 69,86 ₹
2020-05-28 69,31 ₹ 69,43 ₹
2020-05-27 60,01 ₹ 69,31 ₹
2020-05-26 65,03 ₹ 60,01 ₹
2020-05-25 47,07 ₹ 65,03 ₹
2020-05-24 52,07 ₹ 47,07 ₹
2020-05-23 51,72 ₹ 52,07 ₹
2020-05-22 52,43 ₹ 51,72 ₹
2020-05-21 46,61 ₹ 52,43 ₹
2020-05-20 46,27 ₹ 46,61 ₹
2020-05-19 42,76 ₹ 46,27 ₹
2020-05-18 41,84 ₹ 42,76 ₹
2020-05-17 42,13 ₹ 41,84 ₹
2020-05-16 39,34 ₹ 42,13 ₹
2020-05-15 39,29 ₹ 39,34 ₹
2020-05-14 36,96 ₹ 39,29 ₹
2020-05-13 35,47 ₹ 36,96 ₹
2020-05-12 33,56 ₹ 35,47 ₹
2020-05-11 35,31 ₹ 33,56 ₹
2020-05-10 36,53 ₹ 35,31 ₹
2020-05-09 39,65 ₹ 36,53 ₹
2020-05-08 37,93 ₹ 39,65 ₹
2020-05-07 39,66 ₹ 37,93 ₹
2020-05-06 41,21 ₹ 39,66 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android