Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,922287 -3.6%
0,05267549 BNB
840 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.074.885
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.571.992
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,900587 / $0,956715
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 99,10 ¥ N/A
2020-05-28 98,57 ¥ 99,10 ¥
2020-05-27 85,45 ¥ 98,57 ¥
2020-05-26 92,28 ¥ 85,45 ¥
2020-05-25 66,74 ¥ 92,28 ¥
2020-05-24 73,75 ¥ 66,74 ¥
2020-05-23 73,24 ¥ 73,75 ¥
2020-05-22 74,60 ¥ 73,24 ¥
2020-05-21 66,43 ¥ 74,60 ¥
2020-05-20 65,96 ¥ 66,43 ¥
2020-05-19 60,73 ¥ 65,96 ¥
2020-05-18 59,18 ¥ 60,73 ¥
2020-05-17 59,44 ¥ 59,18 ¥
2020-05-16 55,51 ¥ 59,44 ¥
2020-05-15 55,89 ¥ 55,51 ¥
2020-05-14 52,38 ¥ 55,89 ¥
2020-05-13 50,42 ¥ 52,38 ¥
2020-05-12 47,55 ¥ 50,42 ¥
2020-05-11 49,98 ¥ 47,55 ¥
2020-05-10 51,59 ¥ 49,98 ¥
2020-05-09 56,04 ¥ 51,59 ¥
2020-05-08 53,29 ¥ 56,04 ¥
2020-05-07 55,27 ¥ 53,29 ¥
2020-05-06 57,75 ¥ 55,27 ¥
2020-05-05 59,55 ¥ 57,75 ¥
2020-05-04 61,20 ¥ 59,55 ¥
2020-05-03 64,21 ¥ 61,20 ¥
2020-05-02 63,40 ¥ 64,21 ¥
2020-05-01 62,43 ¥ 63,40 ¥
2020-04-30 66,20 ¥ 62,43 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android