Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,859123 4.8%
0,05229285 BNB
810 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.265.623
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.770.026
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,794867 / $0,933301
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 147,92 Rs N/A
2020-05-26 159,17 Rs 147,92 Rs
2020-05-25 114,97 Rs 159,17 Rs
2020-05-24 128,27 Rs 114,97 Rs
2020-05-23 127,38 Rs 128,27 Rs
2020-05-22 129,30 Rs 127,38 Rs
2020-05-21 115,44 Rs 129,30 Rs
2020-05-20 114,65 Rs 115,44 Rs
2020-05-19 106,15 Rs 114,65 Rs
2020-05-18 103,65 Rs 106,15 Rs
2020-05-17 104,30 Rs 103,65 Rs
2020-05-16 97,40 Rs 104,30 Rs
2020-05-15 97,78 Rs 97,40 Rs
2020-05-14 92,24 Rs 97,78 Rs
2020-05-13 88,59 Rs 92,24 Rs
2020-05-12 83,22 Rs 88,59 Rs
2020-05-11 87,19 Rs 83,22 Rs
2020-05-10 90,20 Rs 87,19 Rs
2020-05-09 97,98 Rs 90,20 Rs
2020-05-08 93,45 Rs 97,98 Rs
2020-05-07 98,35 Rs 93,45 Rs
2020-05-06 102,52 Rs 98,35 Rs
2020-05-05 105,74 Rs 102,52 Rs
2020-05-04 108,53 Rs 105,74 Rs
2020-05-03 114,40 Rs 108,53 Rs
2020-05-02 112,97 Rs 114,40 Rs
2020-05-01 111,64 Rs 112,97 Rs
2020-04-30 119,28 Rs 111,64 Rs
2020-04-29 115,95 Rs 119,28 Rs
2020-04-28 115,67 Rs 115,95 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android