kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,857018 -1.6%
0,05029713 BNB
856 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$22.753.689
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.664.554
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,836820 / $0,913898
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-01 19,35 MX$ N/A
2020-05-31 18,59 MX$ 19,35 MX$
2020-05-30 20,51 MX$ 18,59 MX$
2020-05-29 20,38 MX$ 20,51 MX$
2020-05-28 20,34 MX$ 20,38 MX$
2020-05-27 17,66 MX$ 20,34 MX$
2020-05-26 19,33 MX$ 17,66 MX$
2020-05-25 14,04 MX$ 19,33 MX$
2020-05-24 15,58 MX$ 14,04 MX$
2020-05-23 15,47 MX$ 15,58 MX$
2020-05-22 15,85 MX$ 15,47 MX$
2020-05-21 14,34 MX$ 15,85 MX$
2020-05-20 14,46 MX$ 14,34 MX$
2020-05-19 13,38 MX$ 14,46 MX$
2020-05-18 13,20 MX$ 13,38 MX$
2020-05-17 13,29 MX$ 13,20 MX$
2020-05-16 12,41 MX$ 13,29 MX$
2020-05-15 12,44 MX$ 12,41 MX$
2020-05-14 11,86 MX$ 12,44 MX$
2020-05-13 11,47 MX$ 11,86 MX$
2020-05-12 10,58 MX$ 11,47 MX$
2020-05-11 11,04 MX$ 10,58 MX$
2020-05-10 11,45 MX$ 11,04 MX$
2020-05-09 12,44 MX$ 11,45 MX$
2020-05-08 12,05 MX$ 12,44 MX$
2020-05-07 12,72 MX$ 12,05 MX$
2020-05-06 13,01 MX$ 12,72 MX$
2020-05-05 13,45 MX$ 13,01 MX$
2020-05-04 14,25 MX$ 13,45 MX$
2020-05-03 14,77 MX$ 14,25 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android