Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,789650 11.2%
0,04883259 BNB
795 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$21.473.307
KL giao dịch trong 24 giờ
$34.108.044
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,704378 / $0,959314
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-26 3,74 RM N/A
2020-05-26 2,71 RM 3,74 RM
2020-05-25 2,70 RM 2,71 RM
2020-05-24 2,99 RM 2,70 RM
2020-05-23 2,97 RM 2,99 RM
2020-05-22 3,02 RM 2,97 RM
2020-05-21 2,68 RM 3,02 RM
2020-05-20 2,66 RM 2,68 RM
2020-05-19 2,46 RM 2,66 RM
2020-05-18 2,40 RM 2,46 RM
2020-05-17 2,42 RM 2,40 RM
2020-05-16 2,26 RM 2,42 RM
2020-05-15 2,26 RM 2,26 RM
2020-05-14 2,13 RM 2,26 RM
2020-05-13 2,04 RM 2,13 RM
2020-05-12 1,92 RM 2,04 RM
2020-05-11 2,03 RM 1,92 RM
2020-05-10 2,10 RM 2,03 RM
2020-05-09 2,28 RM 2,10 RM
2020-05-08 2,17 RM 2,28 RM
2020-05-07 2,25 RM 2,17 RM
2020-05-06 2,33 RM 2,25 RM
2020-05-05 2,41 RM 2,33 RM
2020-05-04 2,46 RM 2,41 RM
2020-05-03 2,58 RM 2,46 RM
2020-05-02 2,55 RM 2,58 RM
2020-05-01 2,50 RM 2,55 RM
2020-04-30 2,70 RM 2,50 RM
2020-04-29 2,63 RM 2,70 RM
2020-04-28 2,62 RM 2,63 RM
2020-04-27 2,67 RM 2,62 RM
2020-04-26 2,49 RM 2,67 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android