Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,763770 6.6%
0,04735608 BNB
795 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$21.624.626
KL giao dịch trong 24 giờ
$32.533.105
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,704378 / $0,959314
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-26 43,52 ₱ N/A
2020-05-26 31,57 ₱ 43,52 ₱
2020-05-25 31,42 ₱ 31,57 ₱
2020-05-24 34,77 ₱ 31,42 ₱
2020-05-23 34,53 ₱ 34,77 ₱
2020-05-22 35,14 ₱ 34,53 ₱
2020-05-21 31,19 ₱ 35,14 ₱
2020-05-20 30,98 ₱ 31,19 ₱
2020-05-19 28,79 ₱ 30,98 ₱
2020-05-18 27,94 ₱ 28,79 ₱
2020-05-17 28,11 ₱ 27,94 ₱
2020-05-16 26,25 ₱ 28,11 ₱
2020-05-15 26,28 ₱ 26,25 ₱
2020-05-14 24,65 ₱ 26,28 ₱
2020-05-13 23,66 ₱ 24,65 ₱
2020-05-12 22,26 ₱ 23,66 ₱
2020-05-11 23,56 ₱ 22,26 ₱
2020-05-10 24,42 ₱ 23,56 ₱
2020-05-09 26,53 ₱ 24,42 ₱
2020-05-08 25,30 ₱ 26,53 ₱
2020-05-07 26,37 ₱ 25,30 ₱
2020-05-06 27,48 ₱ 26,37 ₱
2020-05-05 28,26 ₱ 27,48 ₱
2020-05-04 28,88 ₱ 28,26 ₱
2020-05-03 29,97 ₱ 28,88 ₱
2020-05-02 29,59 ₱ 29,97 ₱
2020-05-01 29,35 ₱ 29,59 ₱
2020-04-30 31,23 ₱ 29,35 ₱
2020-04-29 30,55 ₱ 31,23 ₱
2020-04-28 30,42 ₱ 30,55 ₱
2020-04-27 31,15 ₱ 30,42 ₱
2020-04-26 28,98 ₱ 31,15 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android