kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,874677 0.4%
0,04870308 BNB
855 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.766.291
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.984.530
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,855227 / $0,913898
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-01 3,29 SR N/A
2020-05-31 3,15 SR 3,29 SR
2020-05-30 3,47 SR 3,15 SR
2020-05-29 3,45 SR 3,47 SR
2020-05-28 3,44 SR 3,45 SR
2020-05-27 2,99 SR 3,44 SR
2020-05-26 3,22 SR 2,99 SR
2020-05-25 2,33 SR 3,22 SR
2020-05-24 2,58 SR 2,33 SR
2020-05-23 2,56 SR 2,58 SR
2020-05-22 2,60 SR 2,56 SR
2020-05-21 2,32 SR 2,60 SR
2020-05-20 2,30 SR 2,32 SR
2020-05-19 2,13 SR 2,30 SR
2020-05-18 2,07 SR 2,13 SR
2020-05-17 2,09 SR 2,07 SR
2020-05-16 1,95 SR 2,09 SR
2020-05-15 1,96 SR 1,95 SR
2020-05-14 1,84 SR 1,96 SR
2020-05-13 1,77 SR 1,84 SR
2020-05-12 1,66 SR 1,77 SR
2020-05-11 1,76 SR 1,66 SR
2020-05-10 1,82 SR 1,76 SR
2020-05-09 1,97 SR 1,82 SR
2020-05-08 1,88 SR 1,97 SR
2020-05-07 1,95 SR 1,88 SR
2020-05-06 2,04 SR 1,95 SR
2020-05-05 2,10 SR 2,04 SR
2020-05-04 2,15 SR 2,10 SR
2020-05-03 2,26 SR 2,15 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android