kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,29 5.0%
0,08145536 BNB
1.675 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$34.219.467
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.325.180
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,20 / $1,29
Cung lưu thông
404 / ∞
KAVA
USD

Kava SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 3,31 SR N/A
2020-06-01 3,16 SR 3,31 SR
2020-05-31 3,46 SR 3,16 SR
2020-05-30 3,42 SR 3,46 SR
2020-05-29 3,45 SR 3,42 SR
2020-05-28 3,16 SR 3,45 SR
2020-05-27 2,99 SR 3,16 SR
2020-05-26 3,25 SR 2,99 SR
2020-05-25 2,33 SR 3,25 SR
2020-05-24 2,58 SR 2,33 SR
2020-05-23 2,56 SR 2,58 SR
2020-05-22 2,60 SR 2,56 SR
2020-05-21 2,32 SR 2,60 SR
2020-05-20 2,30 SR 2,32 SR
2020-05-19 2,13 SR 2,30 SR
2020-05-18 2,07 SR 2,13 SR
2020-05-17 2,09 SR 2,07 SR
2020-05-16 1,95 SR 2,09 SR
2020-05-15 1,96 SR 1,95 SR
2020-05-14 1,84 SR 1,96 SR
2020-05-13 1,77 SR 1,84 SR
2020-05-12 1,66 SR 1,77 SR
2020-05-11 1,76 SR 1,66 SR
2020-05-10 1,82 SR 1,76 SR
2020-05-09 1,97 SR 1,82 SR
2020-05-08 1,88 SR 1,97 SR
2020-05-07 1,95 SR 1,88 SR
2020-05-06 2,04 SR 1,95 SR
2020-05-05 2,10 SR 2,04 SR
2020-05-04 2,15 SR 2,10 SR
2020-05-03 2,26 SR 2,15 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android