kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,10 14.4%
0,06259073 BNB
879 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$30.017.513
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.600.720
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,953109 / $1,15
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-04 7,34 ₺ N/A
2020-06-03 6,41 ₺ 7,34 ₺
2020-06-02 6,08 ₺ 6,41 ₺
2020-06-01 5,98 ₺ 6,08 ₺
2020-05-31 5,71 ₺ 5,98 ₺
2020-05-30 6,31 ₺ 5,71 ₺
2020-05-29 6,27 ₺ 6,31 ₺
2020-05-28 6,24 ₺ 6,27 ₺
2020-05-27 5,35 ₺ 6,24 ₺
2020-05-26 5,84 ₺ 5,35 ₺
2020-05-25 4,22 ₺ 5,84 ₺
2020-05-24 4,67 ₺ 4,22 ₺
2020-05-23 4,64 ₺ 4,67 ₺
2020-05-22 4,71 ₺ 4,64 ₺
2020-05-21 4,19 ₺ 4,71 ₺
2020-05-20 4,15 ₺ 4,19 ₺
2020-05-19 3,89 ₺ 4,15 ₺
2020-05-18 3,80 ₺ 3,89 ₺
2020-05-17 3,83 ₺ 3,80 ₺
2020-05-16 3,58 ₺ 3,83 ₺
2020-05-15 3,60 ₺ 3,58 ₺
2020-05-14 3,42 ₺ 3,60 ₺
2020-05-13 3,29 ₺ 3,42 ₺
2020-05-12 3,12 ₺ 3,29 ₺
2020-05-11 3,32 ₺ 3,12 ₺
2020-05-10 3,43 ₺ 3,32 ₺
2020-05-09 3,72 ₺ 3,43 ₺
2020-05-08 3,55 ₺ 3,72 ₺
2020-05-07 3,75 ₺ 3,55 ₺
2020-05-06 3,84 ₺ 3,75 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android