kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,11 21.6%
0,06362316 BNB
873 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$30.317.114
KL giao dịch trong 24 giờ
$19.261.490
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,912614 / $1,15
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-03 28,44 NT$ N/A
2020-06-02 27,07 NT$ 28,44 NT$
2020-06-01 26,24 NT$ 27,07 NT$
2020-05-31 25,10 NT$ 26,24 NT$
2020-05-30 27,71 NT$ 25,10 NT$
2020-05-29 27,54 NT$ 27,71 NT$
2020-05-28 27,41 NT$ 27,54 NT$
2020-05-27 23,84 NT$ 27,41 NT$
2020-05-26 25,75 NT$ 23,84 NT$
2020-05-25 18,63 NT$ 25,75 NT$
2020-05-24 20,61 NT$ 18,63 NT$
2020-05-23 20,47 NT$ 20,61 NT$
2020-05-22 20,71 NT$ 20,47 NT$
2020-05-21 18,49 NT$ 20,71 NT$
2020-05-20 18,30 NT$ 18,49 NT$
2020-05-19 16,94 NT$ 18,30 NT$
2020-05-18 16,54 NT$ 16,94 NT$
2020-05-17 16,64 NT$ 16,54 NT$
2020-05-16 15,54 NT$ 16,64 NT$
2020-05-15 15,56 NT$ 15,54 NT$
2020-05-14 14,66 NT$ 15,56 NT$
2020-05-13 14,09 NT$ 14,66 NT$
2020-05-12 13,22 NT$ 14,09 NT$
2020-05-11 13,96 NT$ 13,22 NT$
2020-05-10 14,44 NT$ 13,96 NT$
2020-05-09 15,68 NT$ 14,44 NT$
2020-05-08 14,97 NT$ 15,68 NT$
2020-05-07 15,62 NT$ 14,97 NT$
2020-05-06 16,20 NT$ 15,62 NT$
2020-05-05 16,64 NT$ 16,20 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android