Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,776849 9.6%
0,04808599 BNB
795 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20.827.410
KL giao dịch trong 24 giờ
$31.781.597
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,704378 / $0,959314
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-26 213.040 Bs.F N/A
2020-05-26 154.607 Bs.F 213.040 Bs.F
2020-05-25 153.904 Bs.F 154.607 Bs.F
2020-05-24 170.272 Bs.F 153.904 Bs.F
2020-05-23 169.098 Bs.F 170.272 Bs.F
2020-05-22 172.239 Bs.F 169.098 Bs.F
2020-05-21 153.319 Bs.F 172.239 Bs.F
2020-05-20 151.872 Bs.F 153.319 Bs.F
2020-05-19 140.524 Bs.F 151.872 Bs.F
2020-05-18 137.113 Bs.F 140.524 Bs.F
2020-05-17 137.966 Bs.F 137.113 Bs.F
2020-05-16 128.844 Bs.F 137.966 Bs.F
2020-05-15 129.327 Bs.F 128.844 Bs.F
2020-05-14 121.731 Bs.F 129.327 Bs.F
2020-05-13 116.952 Bs.F 121.731 Bs.F
2020-05-12 109.832 Bs.F 116.952 Bs.F
2020-05-11 116.164 Bs.F 109.832 Bs.F
2020-05-10 120.167 Bs.F 116.164 Bs.F
2020-05-09 130.531 Bs.F 120.167 Bs.F
2020-05-08 124.489 Bs.F 130.531 Bs.F
2020-05-07 129.302 Bs.F 124.489 Bs.F
2020-05-06 134.830 Bs.F 129.302 Bs.F
2020-05-05 138.701 Bs.F 134.830 Bs.F
2020-05-04 142.494 Bs.F 138.701 Bs.F
2020-05-03 149.207 Bs.F 142.494 Bs.F
2020-05-02 147.338 Bs.F 149.207 Bs.F
2020-05-01 144.600 Bs.F 147.338 Bs.F
2020-04-30 154.310 Bs.F 144.600 Bs.F
2020-04-29 150.037 Bs.F 154.310 Bs.F
2020-04-28 149.260 Bs.F 150.037 Bs.F
2020-04-27 152.468 Bs.F 149.260 Bs.F
2020-04-26 141.770 Bs.F 152.468 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android