Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,947541 4.5%
0,05621889 BNB
825 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.708.150
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.310.770
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,873664 / $0,998456
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-28 0,052567 XAG N/A
2020-05-27 0,04633998 XAG 0,052567 XAG
2020-05-26 0,050106 XAG 0,04633998 XAG
2020-05-25 0,03609029 XAG 0,050106 XAG
2020-05-24 0,03981619 XAG 0,03609029 XAG
2020-05-23 0,03954160 XAG 0,03981619 XAG
2020-05-22 0,04050668 XAG 0,03954160 XAG
2020-05-21 0,03533851 XAG 0,04050668 XAG
2020-05-20 0,03511959 XAG 0,03533851 XAG
2020-05-19 0,03308851 XAG 0,03511959 XAG
2020-05-18 0,03245357 XAG 0,03308851 XAG
2020-05-17 0,03339799 XAG 0,03245357 XAG
2020-05-16 0,03118971 XAG 0,03339799 XAG
2020-05-15 0,03289339 XAG 0,03118971 XAG
2020-05-14 0,03140809 XAG 0,03289339 XAG
2020-05-13 0,03042397 XAG 0,03140809 XAG
2020-05-12 0,02860681 XAG 0,03042397 XAG
2020-05-11 0,03001509 XAG 0,02860681 XAG
2020-05-10 0,03121983 XAG 0,03001509 XAG
2020-05-09 0,03391245 XAG 0,03121983 XAG
2020-05-08 0,03282153 XAG 0,03391245 XAG
2020-05-07 0,03490927 XAG 0,03282153 XAG
2020-05-06 0,03632482 XAG 0,03490927 XAG
2020-05-05 0,03763872 XAG 0,03632482 XAG
2020-05-04 0,03856398 XAG 0,03763872 XAG
2020-05-03 0,04011108 XAG 0,03856398 XAG
2020-05-02 0,03960872 XAG 0,04011108 XAG
2020-05-01 0,03889574 XAG 0,03960872 XAG
2020-04-30 0,04061650 XAG 0,03889574 XAG
2020-04-29 0,03989580 XAG 0,04061650 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android