Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$0,965853 10.0%
0,05721234 BNB
826 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$26.347.912
KL giao dịch trong 24 giờ
$11.335.128
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,877873 / $0,998456
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-28 0,670247 XDR N/A
2020-05-27 0,583158 XDR 0,670247 XDR
2020-05-26 0,629306 XDR 0,583158 XDR
2020-05-25 0,454010 XDR 0,629306 XDR
2020-05-24 0,502295 XDR 0,454010 XDR
2020-05-23 0,498831 XDR 0,502295 XDR
2020-05-22 0,507572 XDR 0,498831 XDR
2020-05-21 0,451815 XDR 0,507572 XDR
2020-05-20 0,448884 XDR 0,451815 XDR
2020-05-19 0,416205 XDR 0,448884 XDR
2020-05-18 0,405968 XDR 0,416205 XDR
2020-05-17 0,408494 XDR 0,405968 XDR
2020-05-16 0,381484 XDR 0,408494 XDR
2020-05-15 0,382640 XDR 0,381484 XDR
2020-05-14 0,359644 XDR 0,382640 XDR
2020-05-13 0,345732 XDR 0,359644 XDR
2020-05-12 0,324494 XDR 0,345732 XDR
2020-05-11 0,343155 XDR 0,324494 XDR
2020-05-10 0,354980 XDR 0,343155 XDR
2020-05-09 0,385596 XDR 0,354980 XDR
2020-05-08 0,368039 XDR 0,385596 XDR
2020-05-07 0,381961 XDR 0,368039 XDR
2020-05-06 0,397594 XDR 0,381961 XDR
2020-05-05 0,408055 XDR 0,397594 XDR
2020-05-04 0,418258 XDR 0,408055 XDR
2020-05-03 0,437962 XDR 0,418258 XDR
2020-05-02 0,432477 XDR 0,437962 XDR
2020-05-01 0,426291 XDR 0,432477 XDR
2020-04-30 0,455075 XDR 0,426291 XDR
2020-04-29 0,442455 XDR 0,455075 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android