kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$1,12 15.4%
0,06398903 BNB
879 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$30.543.053
KL giao dịch trong 24 giờ
$18.143.196
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,953109 / $1,15
Cung lưu thông
27.190.672 / ∞
KAVA
USD

Kava XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-04 13,183334 XLM N/A
2020-06-03 11,525011 XLM 13,183334 XLM
2020-06-02 11,402008 XLM 11,525011 XLM
2020-06-01 11,534368 XLM 11,402008 XLM
2020-05-31 11,843104 XLM 11,534368 XLM
2020-05-30 12,731817 XLM 11,843104 XLM
2020-05-29 13,581655 XLM 12,731817 XLM
2020-05-28 13,287519 XLM 13,581655 XLM
2020-05-27 12,223810 XLM 13,287519 XLM
2020-05-26 13,025559 XLM 12,223810 XLM
2020-05-25 9,609668 XLM 13,025559 XLM
2020-05-24 10,214071 XLM 9,609668 XLM
2020-05-23 10,155313 XLM 10,214071 XLM
2020-05-22 10,429510 XLM 10,155313 XLM
2020-05-21 8,676301 XLM 10,429510 XLM
2020-05-20 8,766839 XLM 8,676301 XLM
2020-05-19 8,141616 XLM 8,766839 XLM
2020-05-18 7,953644 XLM 8,141616 XLM
2020-05-17 8,159659 XLM 7,953644 XLM
2020-05-16 7,741401 XLM 8,159659 XLM
2020-05-15 7,548692 XLM 7,741401 XLM
2020-05-14 6,982274 XLM 7,548692 XLM
2020-05-13 6,715560 XLM 6,982274 XLM
2020-05-12 7,058744 XLM 6,715560 XLM
2020-05-11 7,247858 XLM 7,058744 XLM
2020-05-10 7,316856 XLM 7,247858 XLM
2020-05-09 7,168357 XLM 7,316856 XLM
2020-05-08 6,936104 XLM 7,168357 XLM
2020-05-07 7,380920 XLM 6,936104 XLM
2020-05-06 7,506002 XLM 7,380920 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android