🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
kemacoin  (KEMA)
KemaCoin (KEMA)
$0,00129979 -17.7%
0,00000004 BTC -20.2%
44 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$37.490
KL giao dịch trong 24 giờ
$327,22
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00118212 / $0,00162263
Cung lưu thông
28.843.288 / 210.000.000
KEMA
USD

KemaCoin KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-22 13.664,21 KD 89,05 KD 0,00037758 KD N/A
2021-01-21 15.196,70 KD 100,86 KD 0,00043039 KD 0,00037758 KD
2021-01-20 12.729,58 KD 108,67 KD 0,00044068 KD 0,00043039 KD
2021-01-19 12.495,67 KD 115,30 KD 0,00043750 KD 0,00044068 KD
2021-01-18 12.613,79 KD 103,62 KD 0,00044064 KD 0,00043750 KD
2021-01-17 15.656,98 KD 140,82 KD 0,00054914 KD 0,00044064 KD
2021-01-16 12.737,18 KD 112,04 KD 0,00044512 KD 0,00054914 KD
2021-01-15 13.495,23 KD 157,13 KD 0,00058769 KD 0,00044512 KD
2021-01-14 12.219,24 KD 120,21 KD 0,00042605 KD 0,00058769 KD
2021-01-13 13.865,20 KD 101,02 KD 0,00038893 KD 0,00042605 KD
2021-01-12 12.081,86 KD 96,91 KD 0,00042473 KD 0,00038893 KD
2021-01-11 13.038,68 KD 113,48 KD 0,00045688 KD 0,00042473 KD
2021-01-10 13.004,73 KD 142,50 KD 0,00045900 KD 0,00045688 KD
2021-01-09 14.037,54 KD 154,41 KD 0,00061869 KD 0,00045900 KD
2021-01-08 13.620,96 KD 113,25 KD 0,00047454 KD 0,00061869 KD
2021-01-07 12.511,35 KD 136,41 KD 0,00055380 KD 0,00047454 KD
2021-01-06 14.625,47 KD 97,45 KD 0,00041285 KD 0,00055380 KD
2021-01-05 12.924,31 KD 111,34 KD 0,00047570 KD 0,00041285 KD
2021-01-04 13.765,42 KD 139,41 KD 0,00048190 KD 0,00047570 KD
2021-01-03 16.501,50 KD 145,33 KD 0,00058328 KD 0,00048190 KD
2021-01-02 12.489,54 KD 136,44 KD 0,00052371 KD 0,00058328 KD
2021-01-01 12.242,29 KD 147,71 KD 0,00051562 KD 0,00052371 KD
2020-12-31 13.161,43 KD 160,74 KD 0,00039897 KD 0,00051562 KD
2020-12-30 11.697,67 KD 112,42 KD 0,00050133 KD 0,00039897 KD
2020-12-29 13.544,37 KD 136,16 KD 0,00047962 KD 0,00050133 KD
2020-12-28 13.718,14 KD 115,73 KD 0,00048667 KD 0,00047962 KD
2020-12-27 13.490,09 KD 122,60 KD 0,00041366 KD 0,00048667 KD
2020-12-26 9.897,19 KD 114,68 KD 0,00035062 KD 0,00041366 KD
2020-12-25 10.199,74 KD 91,66 KD 0,00036265 KD 0,00035062 KD
2020-12-24 10.002,62 KD 84,93 KD 0,00035688 KD 0,00036265 KD
2020-12-23 10.796,02 KD 138,30 KD 0,00038553 KD 0,00035688 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android