🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
kemacoin  (KEMA)
KemaCoin (KEMA)
$0,00137384 -25.9%
0,00000004 BTC -20.0%
45 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$39.556
KL giao dịch trong 24 giờ
$338,87
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00134565 / $0,00186049
Cung lưu thông
28.792.438 / 210.000.000
KEMA
USD

KemaCoin YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-20 1,179193 YFI 0,01018375 YFI 0,0000000413 YFI N/A
2021-01-19 1,094033 YFI 0,01000111 YFI 0,0000000379 YFI 0,0000000413 YFI
2021-01-18 1,181683 YFI 0,00974719 YFI 0,0000000414 YFI 0,0000000379 YFI
2021-01-17 1,532319 YFI 0,01375694 YFI 0,0000000536 YFI 0,0000000414 YFI
2021-01-16 1,380634 YFI 0,01214078 YFI 0,0000000482 YFI 0,0000000536 YFI
2021-01-15 1,409673 YFI 0,01634533 YFI 0,0000000611 YFI 0,0000000482 YFI
2021-01-14 1,226304 YFI 0,01207703 YFI 0,0000000428 YFI 0,0000000611 YFI
2021-01-13 1,546593 YFI 0,01132844 YFI 0,0000000436 YFI 0,0000000428 YFI
2021-01-12 1,330332 YFI 0,01075437 YFI 0,0000000471 YFI 0,0000000436 YFI
2021-01-11 1,250576 YFI 0,01097267 YFI 0,0000000442 YFI 0,0000000471 YFI
2021-01-10 1,179614 YFI 0,01285091 YFI 0,0000000414 YFI 0,0000000442 YFI
2021-01-09 1,323007 YFI 0,01453333 YFI 0,0000000582 YFI 0,0000000414 YFI
2021-01-08 1,339085 YFI 0,01146594 YFI 0,0000000480 YFI 0,0000000582 YFI
2021-01-07 1,683029 YFI 0,01793725 YFI 0,0000000728 YFI 0,0000000480 YFI
2021-01-06 2,013323 YFI 0,01343638 YFI 0,0000000569 YFI 0,0000000728 YFI
2021-01-05 1,853528 YFI 0,01596818 YFI 0,0000000682 YFI 0,0000000569 YFI
2021-01-04 1,882635 YFI 0,01894659 YFI 0,0000000655 YFI 0,0000000682 YFI
2021-01-03 2,517128 YFI 0,02214462 YFI 0,0000000889 YFI 0,0000000655 YFI
2021-01-02 1,861057 YFI 0,02039173 YFI 0,0000000783 YFI 0,0000000889 YFI
2021-01-01 1,777459 YFI 0,02127472 YFI 0,0000000743 YFI 0,0000000783 YFI
2020-12-31 1,975137 YFI 0,02412077 YFI 0,0000000599 YFI 0,0000000743 YFI
2020-12-30 1,725056 YFI 0,01635366 YFI 0,0000000729 YFI 0,0000000599 YFI
2020-12-29 1,931291 YFI 0,01941472 YFI 0,0000000684 YFI 0,0000000729 YFI
2020-12-28 1,950688 YFI 0,01642597 YFI 0,0000000691 YFI 0,0000000684 YFI
2020-12-27 1,979191 YFI 0,01790294 YFI 0,0000000604 YFI 0,0000000691 YFI
2020-12-26 1,397359 YFI 0,01591450 YFI 0,0000000487 YFI 0,0000000604 YFI
2020-12-25 1,447269 YFI 0,01300615 YFI 0,0000000515 YFI 0,0000000487 YFI
2020-12-24 1,527490 YFI 0,01304768 YFI 0,0000000548 YFI 0,0000000515 YFI
2020-12-23 1,427931 YFI 0,01819650 YFI 0,0000000507 YFI 0,0000000548 YFI
2020-12-22 1,508006 YFI 0,01505362 YFI 0,0000000538 YFI 0,0000000507 YFI
2020-12-21 1,755229 YFI 0,01392454 YFI 0,0000000630 YFI 0,0000000538 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android