🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,00729573 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-07 11:53:13 UTC (3 ngày trước)
48 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.803,36
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-08 31.841 DH 0,02679727 DH 0,02679727 DH N/A
2021-04-07 31.841 DH 0,02679727 DH 0,02679727 DH 0,02679727 DH
2021-04-05 59.565 DH 59,32 DH 0,04002856 DH 0,02679727 DH
2021-04-04 31.277 DH 11,59 DH 0,074882 DH 0,04002856 DH
2021-04-03 31.277 DH 11,59 DH 0,074882 DH 0,074882 DH
2021-03-28 71.140 DH 0,235921 DH 0,03932014 DH 0,074882 DH
2021-03-27 71.140 DH 0,235921 DH 0,03932014 DH 0,03932014 DH
2021-03-18 72.541 DH 19,85 DH 0,089434 DH 0,03932014 DH
2021-03-17 65.284 DH 18,48 DH 0,083225 DH 0,089434 DH
2021-03-16 78.659 DH 641,95 DH 0,082875 DH 0,083225 DH
2021-03-15 20.132 DH 15,33 DH 0,03759052 DH 0,082875 DH
2021-03-14 20.132 DH 15,33 DH 0,03759052 DH 0,03759052 DH
2021-03-13 20.132 DH 364,32 DH 0,02530957 DH 0,03759052 DH
2021-03-12 29.575 DH 148,13 DH 0,03718016 DH 0,02530957 DH
2021-03-11 29.575 DH 148,13 DH 0,03718016 DH 0,03718016 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android