👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01570092 -5.1%
0,00000181 BTC 0.7%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.489,25
KL giao dịch trong 24 giờ
$102,42
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01493475 / $0,01656265
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,00004677 BCH N/A
2020-02-26 0,00004558 BCH 0,00004677 BCH
2020-02-25 0,00004641 BCH 0,00004558 BCH
2020-02-24 0,00004621 BCH 0,00004641 BCH
2020-02-23 0,00004330 BCH 0,00004621 BCH
2020-02-22 0,00004121 BCH 0,00004330 BCH
2020-02-21 0,00004212 BCH 0,00004121 BCH
2020-02-20 0,00004205 BCH 0,00004212 BCH
2020-02-19 0,00003863 BCH 0,00004205 BCH
2020-02-18 0,00003822 BCH 0,00003863 BCH
2020-02-17 0,00003669 BCH 0,00003822 BCH
2020-02-16 0,00003602 BCH 0,00003669 BCH
2020-02-15 0,00003371 BCH 0,00003602 BCH
2020-02-14 0,00003478 BCH 0,00003371 BCH
2020-02-13 0,00003588 BCH 0,00003478 BCH
2020-02-12 0,00003525 BCH 0,00003588 BCH
2020-02-11 0,00003363 BCH 0,00003525 BCH
2020-02-10 0,00003541 BCH 0,00003363 BCH
2020-02-09 0,00003277 BCH 0,00003541 BCH
2020-02-08 0,00009618 BCH 0,00003277 BCH
2020-02-07 0,00003273 BCH 0,00009618 BCH
2020-02-06 0,00003278 BCH 0,00003273 BCH
2020-02-05 0,00003429 BCH 0,00003278 BCH
2020-02-04 0,00003375 BCH 0,00003429 BCH
2020-02-03 0,00003522 BCH 0,00003375 BCH
2020-02-02 0,00003484 BCH 0,00003522 BCH
2020-02-01 0,00003511 BCH 0,00003484 BCH
2020-01-31 0,00004090 BCH 0,00003511 BCH
2020-01-30 0,00004293 BCH 0,00004090 BCH
2020-01-29 0,00004111 BCH 0,00004293 BCH
2020-01-28 0,00004609 BCH 0,00004111 BCH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android