🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01297730 1.2%
0,00000190 BTC 0.1%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.322,75
KL giao dịch trong 24 giờ
$30,53
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01081692 / $0,01300072
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,00004677 BCH N/A
2020-02-26 0,00004558 BCH 0,00004677 BCH
2020-02-25 0,00004641 BCH 0,00004558 BCH
2020-02-24 0,00004621 BCH 0,00004641 BCH
2020-02-23 0,00004330 BCH 0,00004621 BCH
2020-02-22 0,00004121 BCH 0,00004330 BCH
2020-02-21 0,00004212 BCH 0,00004121 BCH
2020-02-20 0,00004205 BCH 0,00004212 BCH
2020-02-19 0,00003863 BCH 0,00004205 BCH
2020-02-18 0,00003822 BCH 0,00003863 BCH
2020-02-17 0,00003669 BCH 0,00003822 BCH
2020-02-16 0,00003602 BCH 0,00003669 BCH
2020-02-15 0,00003371 BCH 0,00003602 BCH
2020-02-14 0,00003478 BCH 0,00003371 BCH
2020-02-13 0,00003588 BCH 0,00003478 BCH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android