👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01610628 3.2%
0,00000167 BTC 2.1%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.811,69
KL giao dịch trong 24 giờ
$44,74
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01559952 / $0,01611515
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 12,64 CLP$ N/A
2020-02-20 13,72 CLP$ 12,64 CLP$
2020-02-19 12,82 CLP$ 13,72 CLP$
2020-02-18 12,44 CLP$ 12,82 CLP$
2020-02-17 12,53 CLP$ 12,44 CLP$
2020-02-16 12,54 CLP$ 12,53 CLP$
2020-02-15 13,11 CLP$ 12,54 CLP$
2020-02-14 13,10 CLP$ 13,11 CLP$
2020-02-13 13,43 CLP$ 13,10 CLP$
2020-02-12 12,87 CLP$ 13,43 CLP$
2020-02-11 12,05 CLP$ 12,87 CLP$
2020-02-10 12,52 CLP$ 12,05 CLP$
2020-02-09 11,55 CLP$ 12,52 CLP$
2020-02-08 33,21 CLP$ 11,55 CLP$
2020-02-07 11,28 CLP$ 33,21 CLP$
2020-02-06 10,90 CLP$ 11,28 CLP$
2020-02-05 10,13 CLP$ 10,90 CLP$
2020-02-04 10,13 CLP$ 10,13 CLP$
2020-02-03 10,65 CLP$ 10,13 CLP$
2020-02-02 10,61 CLP$ 10,65 CLP$
2020-02-01 10,62 CLP$ 10,61 CLP$
2020-01-31 12,48 CLP$ 10,62 CLP$
2020-01-30 12,96 CLP$ 12,48 CLP$
2020-01-29 11,84 CLP$ 12,96 CLP$
2020-01-28 13,07 CLP$ 11,84 CLP$
2020-01-27 7,72 CLP$ 13,07 CLP$
2020-01-26 7,70 CLP$ 7,72 CLP$
2020-01-25 7,58 CLP$ 7,70 CLP$
2020-01-24 7,55 CLP$ 7,58 CLP$
2020-01-23 7,88 CLP$ 7,55 CLP$
2020-01-22 8,04 CLP$ 7,88 CLP$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android