👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01763058 -3.5%
0,00000180 BTC -2.6%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.024,19
KL giao dịch trong 24 giờ
$12,48
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01753950 / $0,01841623
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-24 0,067444 ¥ N/A
2020-01-23 0,070522 ¥ 0,067444 ¥
2020-01-22 0,071643 ¥ 0,070522 ¥
2020-01-21 0,070378 ¥ 0,071643 ¥
2020-01-20 0,080217 ¥ 0,070378 ¥
2020-01-19 0,091677 ¥ 0,080217 ¥
2020-01-18 0,091521 ¥ 0,091677 ¥
2020-01-17 0,086061 ¥ 0,091521 ¥
2020-01-16 0,066356 ¥ 0,086061 ¥
2020-01-15 0,087571 ¥ 0,066356 ¥
2020-01-14 0,081355 ¥ 0,087571 ¥
2020-01-13 0,063026 ¥ 0,081355 ¥
2020-01-12 0,083015 ¥ 0,063026 ¥
2020-01-11 0,093395 ¥ 0,083015 ¥
2020-01-10 0,067145 ¥ 0,093395 ¥
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android