👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01564798 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-20 23:39:24 UTC (khoảng 4 giờ trước)
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.447,14
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 0,363579 Kč N/A
2020-02-20 0,398164 Kč 0,363579 Kč
2020-02-19 0,371768 Kč 0,398164 Kč
2020-02-18 0,358576 Kč 0,371768 Kč
2020-02-17 0,363239 Kč 0,358576 Kč
2020-02-16 0,363476 Kč 0,363239 Kč
2020-02-15 0,380116 Kč 0,363476 Kč
2020-02-14 0,378596 Kč 0,380116 Kč
2020-02-13 0,387907 Kč 0,378596 Kč
2020-02-12 0,371185 Kč 0,387907 Kč
2020-02-11 0,348157 Kč 0,371185 Kč
2020-02-10 0,361538 Kč 0,348157 Kč
2020-02-09 0,333385 Kč 0,361538 Kč
2020-02-08 0,959344 Kč 0,333385 Kč
2020-02-07 0,327431 Kč 0,959344 Kč
2020-02-06 0,319407 Kč 0,327431 Kč
2020-02-05 0,294556 Kč 0,319407 Kč
2020-02-04 0,293016 Kč 0,294556 Kč
2020-02-03 0,302590 Kč 0,293016 Kč
2020-02-02 0,301344 Kč 0,302590 Kč
2020-02-01 0,301609 Kč 0,301344 Kč
2020-01-31 0,358925 Kč 0,301609 Kč
2020-01-30 0,374825 Kč 0,358925 Kč
2020-01-29 0,344813 Kč 0,374825 Kč
2020-01-28 0,380160 Kč 0,344813 Kč
2020-01-27 0,226911 Kč 0,380160 Kč
2020-01-26 0,226332 Kč 0,226911 Kč
2020-01-25 0,222751 Kč 0,226332 Kč
2020-01-24 0,221283 Kč 0,222751 Kč
2020-01-23 0,231341 Kč 0,221283 Kč
2020-01-22 0,234968 Kč 0,231341 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android