👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01947889 21.2%
0,00000198 BTC 18.5%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$15.494,43
KL giao dịch trong 24 giờ
$37,16
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01606787 / $0,01964700
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00006171 ETH N/A
2020-02-22 0,00005871 ETH 0,00006171 ETH
2020-02-21 0,00006044 ETH 0,00005871 ETH
2020-02-20 0,00006217 ETH 0,00006044 ETH
2020-02-19 0,00005736 ETH 0,00006217 ETH
2020-02-18 0,00005904 ETH 0,00005736 ETH
2020-02-17 0,00006014 ETH 0,00005904 ETH
2020-02-16 0,00005982 ETH 0,00006014 ETH
2020-02-15 0,00005840 ETH 0,00005982 ETH
2020-02-14 0,00006158 ETH 0,00005840 ETH
2020-02-13 0,00006367 ETH 0,00006158 ETH
2020-02-12 0,00006856 ETH 0,00006367 ETH
2020-02-11 0,00006836 ETH 0,00006856 ETH
2020-02-10 0,00006982 ETH 0,00006836 ETH
2020-02-09 0,00006524 ETH 0,00006982 ETH
2020-02-08 0,00019085 ETH 0,00006524 ETH
2020-02-07 0,00006737 ETH 0,00019085 ETH
2020-02-06 0,00007126 ETH 0,00006737 ETH
2020-02-05 0,00006907 ETH 0,00007126 ETH
2020-02-04 0,00006828 ETH 0,00006907 ETH
2020-02-03 0,00007071 ETH 0,00006828 ETH
2020-02-02 0,00007266 ETH 0,00007071 ETH
2020-02-01 0,00007346 ETH 0,00007266 ETH
2020-01-31 0,00008862 ETH 0,00007346 ETH
2020-01-30 0,00009404 ETH 0,00008862 ETH
2020-01-29 0,00008780 ETH 0,00009404 ETH
2020-01-28 0,00009749 ETH 0,00008780 ETH
2020-01-27 0,00006115 ETH 0,00009749 ETH
2020-01-26 0,00006113 ETH 0,00006115 ETH
2020-01-25 0,00006012 ETH 0,00006113 ETH
2020-01-24 0,00006050 ETH 0,00006012 ETH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android