👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01622434 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-20 05:14:49 UTC (khoảng 13 giờ trước)
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.905,60
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-20 5,37 Ft N/A
2020-02-19 4,99 Ft 5,37 Ft
2020-02-18 4,85 Ft 4,99 Ft
2020-02-17 4,90 Ft 4,85 Ft
2020-02-16 4,90 Ft 4,90 Ft
2020-02-15 5,13 Ft 4,90 Ft
2020-02-14 5,14 Ft 5,13 Ft
2020-02-13 5,31 Ft 5,14 Ft
2020-02-12 5,04 Ft 5,31 Ft
2020-02-11 4,70 Ft 5,04 Ft
2020-02-10 4,88 Ft 4,70 Ft
2020-02-09 4,50 Ft 4,88 Ft
2020-02-08 12,96 Ft 4,50 Ft
2020-02-07 4,43 Ft 12,96 Ft
2020-02-06 4,28 Ft 4,43 Ft
2020-02-05 3,94 Ft 4,28 Ft
2020-02-04 3,92 Ft 3,94 Ft
2020-02-03 4,05 Ft 3,92 Ft
2020-02-02 4,03 Ft 4,05 Ft
2020-02-01 4,03 Ft 4,03 Ft
2020-01-31 4,79 Ft 4,03 Ft
2020-01-30 5,01 Ft 4,79 Ft
2020-01-29 4,63 Ft 5,01 Ft
2020-01-28 5,08 Ft 4,63 Ft
2020-01-27 3,03 Ft 5,08 Ft
2020-01-26 3,02 Ft 3,03 Ft
2020-01-25 2,98 Ft 3,02 Ft
2020-01-24 2,96 Ft 2,98 Ft
2020-01-23 3,09 Ft 2,96 Ft
2020-01-22 3,13 Ft 3,09 Ft
2020-01-21 3,09 Ft 3,13 Ft
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android