👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,02195668 38.7%
0,00000250 BTC 44.3%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.549,22
KL giao dịch trong 24 giờ
$546,97
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01485151 / $0,02615597
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 2,73 Rs N/A
2020-02-26 2,95 Rs 2,73 Rs
2020-02-25 3,16 Rs 2,95 Rs
2020-02-24 3,32 Rs 3,16 Rs
2020-02-23 2,93 Rs 3,32 Rs
2020-02-22 2,83 Rs 2,93 Rs
2020-02-21 2,84 Rs 2,83 Rs
2020-02-20 3,14 Rs 2,84 Rs
2020-02-19 2,92 Rs 3,14 Rs
2020-02-18 2,84 Rs 2,92 Rs
2020-02-17 2,87 Rs 2,84 Rs
2020-02-16 2,87 Rs 2,87 Rs
2020-02-15 3,00 Rs 2,87 Rs
2020-02-14 2,99 Rs 3,00 Rs
2020-02-13 3,08 Rs 2,99 Rs
2020-02-12 2,95 Rs 3,08 Rs
2020-02-11 2,75 Rs 2,95 Rs
2020-02-10 2,87 Rs 2,75 Rs
2020-02-09 2,64 Rs 2,87 Rs
2020-02-08 7,61 Rs 2,64 Rs
2020-02-07 2,61 Rs 7,61 Rs
2020-02-06 2,55 Rs 2,61 Rs
2020-02-05 2,35 Rs 2,55 Rs
2020-02-04 2,33 Rs 2,35 Rs
2020-02-03 2,41 Rs 2,33 Rs
2020-02-02 2,40 Rs 2,41 Rs
2020-02-01 2,41 Rs 2,40 Rs
2020-01-31 2,85 Rs 2,41 Rs
2020-01-30 2,97 Rs 2,85 Rs
2020-01-29 2,74 Rs 2,97 Rs
2020-01-28 3,01 Rs 2,74 Rs
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android