👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01648660 -5.1%
0,00000173 BTC -4.3%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$13.114,22
KL giao dịch trong 24 giờ
$23,36
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01652415 / $0,01738084
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-25 25,16 K N/A
2020-02-24 26,53 K 25,16 K
2020-02-23 23,41 K 26,53 K
2020-02-22 22,63 K 23,41 K
2020-02-21 22,73 K 22,63 K
2020-02-20 25,00 K 22,73 K
2020-02-19 23,27 K 25,00 K
2020-02-18 22,59 K 23,27 K
2020-02-17 22,89 K 22,59 K
2020-02-16 23,02 K 22,89 K
2020-02-15 24,07 K 23,02 K
2020-02-14 23,94 K 24,07 K
2020-02-13 24,64 K 23,94 K
2020-02-12 23,58 K 24,64 K
2020-02-11 22,03 K 23,58 K
2020-02-10 22,94 K 22,03 K
2020-02-09 21,15 K 22,94 K
2020-02-08 60,83 K 21,15 K
2020-02-07 20,91 K 60,83 K
2020-02-06 20,35 K 20,91 K
2020-02-05 18,98 K 20,35 K
2020-02-04 18,82 K 18,98 K
2020-02-03 19,46 K 18,82 K
2020-02-02 19,39 K 19,46 K
2020-02-01 19,41 K 19,39 K
2020-01-31 22,96 K 19,41 K
2020-01-30 23,98 K 22,96 K
2020-01-29 22,10 K 23,98 K
2020-01-28 24,33 K 22,10 K
2020-01-27 14,58 K 24,33 K
2020-01-26 14,54 K 14,58 K
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android