👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01585968 -3.1%
0,00000162 BTC -4.5%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.615,53
KL giao dịch trong 24 giờ
$46,02
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01563676 / $0,01636461
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-18 2,42 ₨ N/A
2020-02-17 2,44 ₨ 2,42 ₨
2020-02-16 2,44 ₨ 2,44 ₨
2020-02-15 2,56 ₨ 2,44 ₨
2020-02-14 2,55 ₨ 2,56 ₨
2020-02-13 2,62 ₨ 2,55 ₨
2020-02-12 2,51 ₨ 2,62 ₨
2020-02-11 2,35 ₨ 2,51 ₨
2020-02-10 2,44 ₨ 2,35 ₨
2020-02-09 2,25 ₨ 2,44 ₨
2020-02-08 6,48 ₨ 2,25 ₨
2020-02-07 2,22 ₨ 6,48 ₨
2020-02-06 2,17 ₨ 2,22 ₨
2020-02-05 2,00 ₨ 2,17 ₨
2020-02-04 1,99 ₨ 2,00 ₨
2020-02-03 2,05 ₨ 1,99 ₨
2020-02-02 2,05 ₨ 2,05 ₨
2020-02-01 2,05 ₨ 2,05 ₨
2020-01-31 2,42 ₨ 2,05 ₨
2020-01-30 2,52 ₨ 2,42 ₨
2020-01-29 2,33 ₨ 2,52 ₨
2020-01-28 2,56 ₨ 2,33 ₨
2020-01-27 1,54 ₨ 2,56 ₨
2020-01-26 1,53 ₨ 1,54 ₨
2020-01-25 1,51 ₨ 1,53 ₨
2020-01-24 1,50 ₨ 1,51 ₨
2020-01-23 1,58 ₨ 1,50 ₨
2020-01-22 1,60 ₨ 1,58 ₨
2020-01-21 1,59 ₨ 1,60 ₨
2020-01-20 1,81 ₨ 1,59 ₨
2020-01-19 2,07 ₨ 1,81 ₨
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android