👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01763058 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-24 13:04:18 UTC (khoảng 6 giờ trước)
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.024,19
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 1,17 ₽ N/A
2020-02-23 1,03 ₽ 1,17 ₽
2020-02-22 0,997982 ₽ 1,03 ₽
2020-02-21 1,00 ₽ 0,997982 ₽
2020-02-20 1,09 ₽ 1,00 ₽
2020-02-19 1,03 ₽ 1,09 ₽
2020-02-18 0,993008 ₽ 1,03 ₽
2020-02-17 1,01 ₽ 0,993008 ₽
2020-02-16 1,01 ₽ 1,01 ₽
2020-02-15 1,05 ₽ 1,01 ₽
2020-02-14 1,05 ₽ 1,05 ₽
2020-02-13 1,07 ₽ 1,05 ₽
2020-02-12 1,03 ₽ 1,07 ₽
2020-02-11 0,972865 ₽ 1,03 ₽
2020-02-10 1,01 ₽ 0,972865 ₽
2020-02-09 0,935003 ₽ 1,01 ₽
2020-02-08 2,69 ₽ 0,935003 ₽
2020-02-07 0,911604 ₽ 2,69 ₽
2020-02-06 0,880720 ₽ 0,911604 ₽
2020-02-05 0,817147 ₽ 0,880720 ₽
2020-02-04 0,818957 ₽ 0,817147 ₽
2020-02-03 0,850723 ₽ 0,818957 ₽
2020-02-02 0,848023 ₽ 0,850723 ₽
2020-02-01 0,848769 ₽ 0,848023 ₽
2020-01-31 0,992524 ₽ 0,848769 ₽
2020-01-30 1,02 ₽ 0,992524 ₽
2020-01-29 0,939250 ₽ 1,02 ₽
2020-01-28 1,04 ₽ 0,939250 ₽
2020-01-27 0,616868 ₽ 1,04 ₽
2020-01-26 0,615294 ₽ 0,616868 ₽
2020-01-25 0,605558 ₽ 0,615294 ₽
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android