🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,00797655 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-23 22:06:20 UTC (khoảng 5 giờ trước)
41 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.344,92
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-24 23.372 SR 39,32 SR 0,02992380 SR N/A
2021-01-23 9.808,90 SR 16,98 SR 0,02938276 SR 0,02992380 SR
2021-01-22 21.737 SR 54,82 SR 0,01346385 SR 0,02938276 SR
2021-01-21 21.729 SR 189,53 SR 0,02774483 SR 0,01346385 SR
2021-01-20 22.496 SR 10,07 SR 0,02947012 SR 0,02774483 SR
2021-01-19 22.496 SR 10,07 SR 0,02947012 SR 0,02947012 SR
2021-01-16 14.570,02 SR 2,49 SR 0,03256756 SR 0,02947012 SR
2021-01-15 13.779,93 SR 12,32 SR 0,01831677 SR 0,03256756 SR
2021-01-14 20.687 SR 20,69 SR 0,01732350 SR 0,01831677 SR
2021-01-13 13.600,59 SR 13,65 SR 0,02600671 SR 0,01732350 SR
2021-01-12 14.636,82 SR 0,03364984 SR 0,01682492 SR 0,02600671 SR
2021-01-11 14.636,82 SR 44,05 SR 0,01840074 SR 0,01682492 SR
2021-01-10 14.636,82 SR 44,05 SR 0,01840074 SR 0,01840074 SR
2021-01-08 10.636,46 SR 0,00072679 SR 0,03633947 SR 0,01840074 SR
2021-01-07 10.636,46 SR 0,00072679 SR 0,03633947 SR 0,03633947 SR
2021-01-06 10.636,46 SR 0,02674336 SR 0,01337168 SR 0,03633947 SR
2021-01-05 19.954,41 SR 1,50 SR 0,01338126 SR 0,01337168 SR
2021-01-04 10.438,55 SR 2,76 SR 0,02508578 SR 0,01338126 SR
2021-01-03 10.438,55 SR 2,76 SR 0,02508578 SR 0,02508578 SR
2021-01-01 9.710,92 SR 3,88 SR 0,01312287 SR 0,02508578 SR
2020-12-31 9.710,92 SR 3,88 SR 0,01312287 SR 0,01312287 SR
2020-12-29 17.748,30 SR 29,97 SR 0,01220812 SR 0,01312287 SR
2020-12-28 17.748,30 SR 29,01 SR 0,02231236 SR 0,01220812 SR
2020-12-27 14.781,98 SR 32,21 SR 0,02124010 SR 0,02231236 SR
2020-12-26 14.422,84 SR 43,01 SR 0,01813174 SR 0,02124010 SR
2020-12-25 9.487,67 SR 54,74 SR 0,01217707 SR 0,01813174 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android