👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01631638 3.9%
0,00000161 BTC -0.7%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.978,82
KL giao dịch trong 24 giờ
$15,98
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01561727 / $0,01631563
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,157306 kr N/A
2020-02-18 0,151585 kr 0,157306 kr
2020-02-17 0,153792 kr 0,151585 kr
2020-02-16 0,153892 kr 0,153792 kr
2020-02-15 0,160938 kr 0,153892 kr
2020-02-14 0,159590 kr 0,160938 kr
2020-02-13 0,163595 kr 0,159590 kr
2020-02-12 0,156624 kr 0,163595 kr
2020-02-11 0,146672 kr 0,156624 kr
2020-02-10 0,152731 kr 0,146672 kr
2020-02-09 0,140838 kr 0,152731 kr
2020-02-08 0,405008 kr 0,140838 kr
2020-02-07 0,138583 kr 0,405008 kr
2020-02-06 0,134347 kr 0,138583 kr
2020-02-05 0,124340 kr 0,134347 kr
2020-02-04 0,124003 kr 0,124340 kr
2020-02-03 0,128224 kr 0,124003 kr
2020-02-02 0,127674 kr 0,128224 kr
2020-02-01 0,127786 kr 0,127674 kr
2020-01-31 0,151136 kr 0,127786 kr
2020-01-30 0,157239 kr 0,151136 kr
2020-01-29 0,144738 kr 0,157239 kr
2020-01-28 0,159612 kr 0,144738 kr
2020-01-27 0,094990 kr 0,159612 kr
2020-01-26 0,094747 kr 0,094990 kr
2020-01-25 0,093248 kr 0,094747 kr
2020-01-24 0,092656 kr 0,093248 kr
2020-01-23 0,097034 kr 0,092656 kr
2020-01-22 0,098773 kr 0,097034 kr
2020-01-21 0,097550 kr 0,098773 kr
2020-01-20 0,111312 kr 0,097550 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android