👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01763058 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-24 13:04:18 UTC (khoảng 6 giờ trước)
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.024,19
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 0,555279 NT$ N/A
2020-02-23 0,489802 NT$ 0,555279 NT$
2020-02-22 0,473523 NT$ 0,489802 NT$
2020-02-21 0,475198 NT$ 0,473523 NT$
2020-02-20 0,519828 NT$ 0,475198 NT$
2020-02-19 0,484545 NT$ 0,519828 NT$
2020-02-18 0,469711 NT$ 0,484545 NT$
2020-02-17 0,475126 NT$ 0,469711 NT$
2020-02-16 0,475436 NT$ 0,475126 NT$
2020-02-15 0,497202 NT$ 0,475436 NT$
2020-02-14 0,494933 NT$ 0,497202 NT$
2020-02-13 0,509269 NT$ 0,494933 NT$
2020-02-12 0,488233 NT$ 0,509269 NT$
2020-02-11 0,456732 NT$ 0,488233 NT$
2020-02-10 0,477065 NT$ 0,456732 NT$
2020-02-09 0,439917 NT$ 0,477065 NT$
2020-02-08 1,27 NT$ 0,439917 NT$
2020-02-07 0,432816 NT$ 1,27 NT$
2020-02-06 0,420956 NT$ 0,432816 NT$
2020-02-05 0,390074 NT$ 0,420956 NT$
2020-02-04 0,388418 NT$ 0,390074 NT$
2020-02-03 0,403875 NT$ 0,388418 NT$
2020-02-02 0,402451 NT$ 0,403875 NT$
2020-02-01 0,402806 NT$ 0,402451 NT$
2020-01-31 0,475984 NT$ 0,402806 NT$
2020-01-30 0,492170 NT$ 0,475984 NT$
2020-01-29 0,453211 NT$ 0,492170 NT$
2020-01-28 0,500147 NT$ 0,453211 NT$
2020-01-27 0,298484 NT$ 0,500147 NT$
2020-01-26 0,297722 NT$ 0,298484 NT$
2020-01-25 0,293011 NT$ 0,297722 NT$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android